ONZE WERKWIJZE

De werkwijze van MultiZorg Gorkum

Multizorg Gorkum is een dynamische, jonge en kleinschalige thuiszorgorganisatie met groot enthousiasme en ambitie. Wij kiezen bewust voor kleinschaligheid binnen de regio. Door de kleinschaligheid wordt de geboden ondersteuning persoonlijk, praktisch en flexibel ingevuld. Multizorg Gorkum kan u ondersteuning bieden, wat reikt van huishoudelijke ondersteuning, individuele begeleidingen en dagbesteding.

U kunt op 4 manieren informatie krijgen over Multizorg Gorkum

  1. Via de website;
  2. Door een persoonlijk bezoek te brengen aan Multizorg Gorkum
  3. Middels groepsvoorlichting (op locatie);
  4. Via de telefoon.

Tijdens een mondeling of telefonisch gesprek wordt u geïnformeerd over de werkwijze van Multizorg Gorkum en over de beschikbare ondersteuning.

Onze werkwijze is cliëntgericht en kenmerkt zich door service, snelheid en efficiency. Wij proberen u binnen 24 uur na uw eerste vraag om hulp te bellen voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek inventariseren wij samen wat we voor u kunnen betekenen. Als we u kunnen ondersteunen met uw zorgvraag dan kunnen wij samen met u een melding doen bij de gemeente- afdeling WMO voor hulp en ondersteuning. Indien u in aanmerking komt voor een indicatie kunnen wij met de ondersteuning starten. Voor de WMO-diensten in Gorinchem en Leerdam leveren wij Zorg in Natura (ZIN). Ook Pgb-houders die al een indicatie hebben vanuit de WMO, kunnen bij ons hun zorg inkopen.

Sluit uw zorgvraag niet op onze zorgaanbod? Wordt u doorverwezen naar desbetreffende zorgaanbieder.

Neem Contact op

13 + 11 =