INDIVIDUELE BEGELEIDING

Diensten – Individuele Begeleiding

Wij ondersteunen u in het zelfstandig functioneren. Wij helpen u met het plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag. Daarnaast begeleiden wij u in het voorbereiden van gesprekken met instanties.

Samen met u en uw mantelzorgers zorgen we ervoor dat u praktische hulp en ondersteuning krijgt bij het uitvoeren van handelingen en vaardigheden die zelfredzaamheid tot doel hebben. Samen met u wordt er gekeken naar waar u het beste ondersteuning in kunt gebruiken en wat u zelf al kunt daarna wordt er met u een ondersteuningsplan opgesteld. Bij begeleiding kunt u denken aan hulp en ondersteuning op de volgende gebieden:

  • Dagstructuur
  • Administratie
  • Gedrag
  • Psychisch funsctioneren
  • Omgaan met beperkingen
  • Omgaan met uw omgeving
  • Regie over dagelijks leven
  • Andere zaken die nodig zijn om het eigen level zo goed mogelijk te kunnen leven.

Vergoedingen
De huishoudelijke ondersteuning kan worden vergoed vanuit de WMO. Indien u geen indicatie heeft, dan kunt u deze aanvragen bij uw gemeente.

Neem Contact op

2 + 6 =