PRIVACY REGELEMENT

Privacy Policy

Uw persoonlijke gegevens wordt altijd in het cliënt dossier opgenomen.  Deze gegevens hebben wij nodig voor een goede dienstverlening. Om uw privacy te beschermen heeft Multizorg Gorkum een privacyreglement opgesteld. Hieronder zetten we de belangrijkste zaken uit het reglement voor u op een rijtje.

– U heeft het recht om te weten welke gegevens van u worden genoteerd en waarom. Bovendien worden alleen die gegevens vastgelegd, die voor de verleende dienst nodig zijn. Soms kan het voor de dienstverlening van belang zijn dat een medewerker van Multizorg Gorkum met iemand anders (me uw toestemming met uw huisarts bijvoorbeeld) overlegt of informatie uitwisselt.

– De medewerker van Multizorg Gorkum noteert een aantal gegevens over u en over de gesprekken die hij of zij met u voert en bewaart deze in een dossier. De medewerker aan wie u de informatie hebt gegeven, is tot strikte geheimhouding verplicht (de zogenaamde ‘zwijgplicht’). Binnen Multizorg Gorkum mogen slechts diegenen uw gegevens inzien voor wie dat vanwege hun functie nodig is.

-U mag te allen tijde vragen uw dossier in te zien. Als u vindt dat daar foutieve gegevens of te veel gegevens in vermeld staan, hebt u het recht te vragen om deze te laten veranderen.

-Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig opgeborgen. De gegevens worden volgens de wettelijk vereiste termijn bewaard en daarna vernietigd.

-Het kan zijn dat u vindt dat wij de afgesproken regels niet nakomen. U kunt daartegen dan bezwaar aantekenen. Hoe u dat moet doen, is vastgelegd in ons privacyreglement.

Wilt u meer informatie? In het privacyreglement zijn uw rechten en plichten en die van Mulitzorg Gorkum uitgebreid vastgelegd. U kunt het reglement opvragen via ons algemene telefoonnummer. Bel daarom: 0183 513 218.

Het kan zijn dat u vindt dat wij de afgesproken regels niet nakomen. U kunt daartegen dan bezwaar aantekenen. Hoe u dat moet doen, is vastgelegd in ons privacyreglement.