Visie

Multizorg Gorkum is een betrouwbare en klantvriendelijke zorg- en dienstverlener. Klantgericht, integer en maatschappelijk betrokken zijn de ondernemingsprincipes van de organisatie. Gespecialiseerd in het verlenen van multiculturele thuiszorg leveren wij zorg- en dienstverlening aan cliënten in alle fases van hun leven in hun directe woon- en leefomgeving. Wij bieden verschillende soorten zorg en activiteiten afhankelijk van de (zorg)behoeften van de cliënten die gericht zijn op het bevorderen van de gezondheid, zelfredzaamheid en het welzijn van de mens. Daarnaast zijn onze medewerkers bekend met de taal, cultuur en religieuze achtergrond van onze cliënten.

Door te investeren in de medewerkers en ze persoonlijke aandacht en begeleiding te bieden creëren wij een prettige werkomgeving en een hoge mate van betrokkenheid, waardoor zij groeien in hun verantwoordelijkheid. Deze professionaliteit stralen zij vervolgens uit in het werkveld, wat het gevoel van vertrouwen bij de zorgvrager versterkt. Zo leveren onze zorgprofessionals met elkaar een uitstekend resultaat.

Een goede samenwerking met ketenpartners stelt de cliënt in staat een overzichtelijk zorgnetwerk op te bouwen, waar Multizorg Gorkum onderdeel van uitmaakt. Wij voelen ons niet geremd door kleinere winstmarges, grotere reisafstanden en meer inzet van meer medewerkers daar waar nodig.