Missie

Multizorg Gorkum is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. De organisatie ontwikkelt een laagdrempelig zorgaanbod op maat, dat aansluit bij de beleving van de cliënt. Wij zijn een innovatieve en goed georganiseerde aanbieder van zorg thuis waarbij de wensen en behoeften van de cliënt centraal staan. Onze kernwaarden zijn diversiteit, persoonlijke betrokkenheid en verantwoorde zorg. Multizorg Gorkum biedt de zorg die nodig is, waar de cliënt zich goed bij voelt en stimuleert de zelfredzaamheid waar mogelijk. Met persoonlijke zorg en aandacht voor elke zorgdrager.

 

Begrip voor normen, waarden en culturele achtergrond is voor ons vanzelfsprekend. Ons doel is om kwalitatief goede zorg aan te bieden op het juiste moment en op de juiste plek. Multizorg Gorkum vult de totale zorgvraag in met gekwalificeerde en goed opgeleide medewerkers en biedt zorg die betrouwbaar en herkenbaar is in de wijk. Een verlengstuk van de familie en mantelzorg van cliënt, waarbij op z’n minst binnen de gestelde indicatie een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven kan worden bereikt.