Cliëntenraad

De cliëntenraad is een vertegenwoordiging van alle cliënten van Multizorg Gorkum. De cliëntenraad komt op voor uw belangen en geeft advies aan de directie van Multizorg Gorkum. Op deze manier wordt uw stem als cliënt gehoord.

Kwaliteit van dienst- en zorgverlening staat centraal. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over allerlei zaken die met onze dienstverlening te maken hebben. Dit omvat kwaliteit van de dagelijkse ondersteuning tot aan zaken als veiligheid, privacy en de klachtenregeling.

De cliëntenraad kijkt of Multizorg Gorkum u goede diensten verleent op een klantgerichte manier. Verder adviseert de cliëntenraad de directie van Multizorg Gorkum inzake het gevoerde en te voeren beleid.